ریحانه رستگاردوست پاسخگویی در اسرع وقت

ریحانه رستگاردوست

وکیل پایه یک دادگستری

رضایت 100 % مشاوره گیرندگان
پرداخت و شروع مشاوره

حق مشاوره 20,000 تومان می باشد

فارغ التحصیل رشته حقوق دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی و دانشگاه شهید بهشتی در مقطع کارشناسی ارشد، عضو بنیاد ملی نخبگان،سابقه کار در حوزه ارائه مشاوره حقوقی و وکالت در موسسه حقوقی اریکه ایرانیان و موسسه حقوقی آریا اعتماد حامی تحت مدیریت اساتید به نام و خوش سابقه و همچنین شرکت فناوری هوشمند کیوان و شرکت مدیریت پروژه سولار