فهیمه قیاسیان پاسخگویی در اسرع وقت

فهیمه قیاسیان

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

رضایت 100 % مشاوره گیرندگان
پرداخت و شروع مشاوره

حق مشاوره 50,000 تومان می باشد

وکیل پایه یک دادگستری با ده سال سابقه وکالت و مشاوره حقوقی در حوزه های تخصصی حقوق شرکت ها، حقوق قراردادها، کلیه دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به حقوق انواع قراردادهای تجاری و غیر تجاری، حقوق تجارت، شرکت های سهامی، اموال غیر منقول، متخصص در ثبت و پیگیری علایم تجاری طرح صنعتی اختراعات داخلی و بین المللی، متخصص در دعاوی مربوط به حقوق کار.