دکتر سارا طالبی پور نیکو پاسخگویی در اسرع وقت

دکتر سارا طالبی پور نیکو

متخصص اطفال و نوزادان

رضایت 100 % مشاوره گیرندگان
پرداخت و شروع مشاوره

حق مشاوره 20,000 تومان می باشد

متخصص اطفال و نوزادان هستم ، در حال حاضر به عنوان پزشک nicu در بیمارستان های آبان و یاس سپید و بابک مشغول فعالیت می باشم ؛ در درمانگاه بیمارستان فرهیختگان هم مشغول فعالیت می باشم ؛ عصر روزهای زوج در مطب شخصی واقع در شهرک گلستان غرب مشغول طبابت می باشم