دکتر سعیده یاری پاسخگویی در اسرع وقت

دکتر سعیده یاری

جراح و متخصص زنان و زایمان و نازائی

رضایت 100 % مشاوره گیرندگان
پرداخت و شروع مشاوره

حق مشاوره 20,000 تومان می باشد

دکتر سعیده یاری متخصص جراحی زنان و زایمان و نازائی دارای بورد تخصصی شماره نظام پزشکی : ۸۳۴۶۶ تجربه : ۱۰ سال دکترای حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی مشهد تخصص زنان و زایمان از دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو انجمن علمی متخصصین زنان و زایمان پزشک معتمد بیمارستان بعثت تهران موسس و مسئول فنی مرکز ارائه خدمات و مراقبتهای بالینی در منزل یاری رسان مایسا انجام اعمال جراحی زنان ‌زایمان و جراحی های زیبائی حیطه زنان و مراقبتهای دوران بارداری و ....