دکتر شیوا سیه بازی پاسخگویی در اسرع وقت

دکتر شیوا سیه بازی

دکترای تخصصی مامایی و بهداشت باروری

رضایت 100 % مشاوره گیرندگان
پرداخت و شروع مشاوره

حق مشاوره 20,000 تومان می باشد

فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران ؛ عضو سازمان نظام پزشکی و انجمن مامایی ؛ سابقه سه سال سابقه مشاوره آنلاین ؛ مدرس و پژوهشگر ؛ سابقه فعالیت بالینی از دوره کارشناسی تا دکترا از سال 1382 ؛ چاپ کتاب و ارایه مقالات در مجلات ملی و بین المللی ؛ شماره نظام پزشکی: م-11809