مهدی عباسی پاسخگویی در اسرع وقت

مهدی عباسی

وکیل پایه یک دادگستری

رضایت 100 % مشاوره گیرندگان
پرداخت و شروع مشاوره

حق مشاوره 20,000 تومان می باشد

دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی ؛ هشت سال سابقه وکالت ؛ متخصص در حقوق صنعتی، دارویی ، ملکی و خانواده