حمید خادم ورنامخواستی پاسخگویی در اسرع وقت

حمید خادم ورنامخواستی

وکیل پایه یک دادگستری

رضایت 100 % مشاوره گیرندگان
پرداخت و شروع مشاوره

حق مشاوره 50,000 تومان می باشد

وکیل پایه یک دادگستری ، قبول وکالت در پرونده های حقوقی. کیفری. خانواده . ثبتی ، تدوین لوایح دفاعی در انواع پرونده ها ، تنظیم دادخواست ، اظهارنامه ، لوایح دفاعی تخصصی و کلیه مکاتبات حقوقی