دکتر مهدیه سادات کسائی پاسخگویی در اسرع وقت

دکتر مهدیه سادات کسائی

متخصص بیماری های کودکان و نوزادان

رضایت 100 % مشاوره گیرندگان
پرداخت و شروع مشاوره

حق مشاوره 20,000 تومان می باشد

متخصص بیماری های کودکان و نوزادان از دانشگاه تهران-بیمارستان مرکز طبی کودکان ، پاسخگویی در زمینه بیماری های گوارش - عفونی - آلرژیک و ... از نوزادی تا نوجوانی ؛ مشاوره در زمینه مشکلات تغذیه ای و روند رشدی ؛ بررسی جنبه های تکاملی ذهنی و جسمی و عاطفی و ... از طریق آزمون ASQ ؛ مشاوره در زمینه نگرانی های ارتباطی مادر و کودک