سالار صفوی پاسخگویی در اسرع وقت

سالار صفوی

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی (اورولوژیست)

رضایت 100 % مشاوره گیرندگان
پرداخت و شروع مشاوره

حق مشاوره 25,000 تومان می باشد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی دارای رتبه ممتاز بورد تخصصی اورولوژی کشور فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز عضو سازمان نظام پزشکی ایران به شماره عضویت ۱۳۶۷۸۹ عضو انجمن اورولوژی اروپا(EAU) عضو انجمن اورولوژی آمریکا(AUA) عضو انجمن بین المللی نوروارولوژی(INUS) عضو بنیاد ملی نخبگان عضو سازمان ملی استعدادهای درخشان