نرگس محمودی پاسخگویی در اسرع وقت

نرگس محمودی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

رضایت 100 % مشاوره گیرندگان
پرداخت و شروع مشاوره

حق مشاوره 20,000 تومان می باشد

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قبول وکالت در کلیه محاکم حقوقی و کیفری قبول وکالت در امور بانکی ،تجاری،اداره کار،شرکتها قبول وکالت ایرانیان خارج از کشور تهیه و تنظیم لوایح مختلف جهت ارایه در کلیه محاکم در کمتریت زمان ارایه انواع مشاوره