الهام پیشگر پاسخگویی در اسرع وقت

الهام پیشگر

فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان

رضایت 100 % مشاوره گیرندگان
پرداخت و شروع مشاوره

حق مشاوره 45,000 تومان می باشد

کد نظام پزشکی: ۱۳۵۸۵۰ فوق تخصص گوارش و کبد بزرگسالان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران دارای بورد تخصصی و فوق تخصصی رتبه سه بورد تخصص بیماریهای داخلی رتبه یک ورودی فوق تخصص رتبه دو بورد فوق تخصص گوارش انجام اندوسکوپی و کولونوسکوپی سابقه طبابت: ۹ سال