مشاوره در زمینه ازدواج و خانواده

مسائل مربوط به ازدواج ، روابط زناشویی ، طلاق و ...

مشاوره در زمینه کودک و نوجوان

مسائل مربوط به فرزندپروی ، مشکلات کودک ، بلوغ و ...

مشاوره در زمینه فردی و شخصیتی

مسائل مربوط به افسردگی ، استرس ، فوبیا ، خشم و ...

مشاوره در زمینه موارد دیگر

مسائل مربوط به موارد دیگر